Maandag t/m vrijdag


geopend van

 

07.30 - 18.00u

Ons uurtarief is 


€ 9,60 !!

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is gericht op de vier competenties van prof. dr. J.A.M. Riksen-Walraven. Mevrouw Riksen-Walraven is als ontwikkelingspschycholoog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft veel onderzoek gedaan naar pedagogisch beleid binnen de kinderopvang. Zij is ook verbonden aan het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.
De vier competenties omvatten het volgende:

 • Wij bieden kinderen emotionele veiligheid
 • Wij bevorderen de ontwikkeling van sociale vaardigheden
 • Wij bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden
 • Wij dragen normen en waarden, zoals deze gelden in de Nederlandse samenleving, over aan de kinderen.

Onder emotionele veiligheid verstaan wij de mate waarin het kind zich voldoende veilig en vertrouwd voelt om zich te kunnen ontwikkelen.
Onder sociale vaardigheden verstaan wij de vaardigheden van het kind om in een groep te kunnen functioneren.
Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij de mate waarin het kind in staat is de eigen persoonlijke competenties zoals zelfvertrouwen en zelfstandigheid verder te ontwikkelen.
Met waarden en normen bedoelen wij de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

Belangrijke pedagogische principes die wij hanteren zijn:

 • Het scheppen en onderhouden van een stabiele persoonlijke band tussen kind en pedagogisch medewerkster.
 • Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind.
 • Het bieden van een zinvolle dagindeling voor het kind. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren:
 • Het zorgen voor voldoende rust en slaapmomenten.
 • Zorgen voor interactie tussen het kind en pedagogisch medewerker tijdens verzorgingsmomenten.
 • Het kind stimuleren bij het spelen en ontdekken van de wereld om hem/haar heen

Rusten
Voor kinderen tot en met 1 jaar is de dagindeling bij Het Elfenbos afgestemd op het individuele ritme. Vanaf 1 jaar gaan kinderen, in overleg met de ouders, naar een vastere dagindeling. Het Elfenbos heeft totaal 2 slaapkamers. Er is één slaapkamer voor de baby’s/dreumes en één voor de peuters. Tevens is elke slaapkamer voorzien van een babyfoon.

Verzorgen
De dagelijkse verzorging - eten, verschonen en aankleden - is een belangrijke bezigheid. Het is het moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Als de leidster de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en mee te doen aan het samenspel. Daardoor ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten.
Door goed naar de kinderen te kijken en luisteren en zich in te leven, speelt de leidster beter in op de behoeften van het kind. Verder maken wij gebruik van de ‘ik-boodschap’ gevolgd door een motivatie. Hierdoor leren de kinderen normen en waarden op een duidelijke en respectvolle manier.

Spelen en ontdekken
Tijdens het vrije spel beschikken kinderen over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. In deze vrije bewegingsruimte is voldoende en verschillend uitdagend speelmateriaal en afwisselende speelhoekjes, wat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Door goed naar hen te luisteren en op te schrijven met welke onderwerpen kinderen bezig zijn, kom je op ideeën voor nieuwe activiteiten of een nieuwe inrichting van de ruimte.

Pedagogisch medewerksters creëren een veilige en warme sfeer waarin de kinderen zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. Zij zijn belangstellend naar kinderen, tonen begrip, hebben respect en helpen de kinderen hun emoties te uiten. Zij zorgen voor een sfeer waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn, vertrouwen krijgen, vriendschappen kunnen ontwikkelen en zich kunnen hechten.
Naast individuele activiteiten bieden wij ook groepsactiviteiten aan. Hierbij worden sociale vaardigheden ontwikkeld, zoals tijdens de kringactiviteiten, waarin wij samen zingen, voorlezen en met thema’s bezig zijn. Kinderen leren te spelen en delen met andere leeftijdgenootjes; hierbij leren ze ook van elkaar. Verder leren kinderen respect voor elkaar te krijgen, rekening te houden met elkaar en begrip te krijgen voor elkaars gevoelens.

Kinderen hebben allemaal hun talenten en de drang dingen te onderzoeken. Als pedagogisch medewerkster richten wij ons daarom op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid. De pedagogisch medewerkster kijkt hoe het kind bezig is en speelt daarop in. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind. Leidsters ondersteunen en stimuleren de kinderen hierbij. Zij hebben geduld en een positieve benadering. Zij kennen de kinderen en hun aard en geven de aandacht die kinderen nodig hebben. Wij nemen de kinderen serieus in hun gevoelens.

Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE)
Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, hebben wij een compleet kind- volgsysteem. Pedagogisch medewerksters volgen en stimuleren de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competenties.
Dagelijks is er mondelinge overdracht aan de ouders, over het dagverloop van het kind, zoals de uitgevoerde activiteiten. Daarnaast is er onder andere het jaarlijks gesprek “focus op kinderen” met de ouders, waarbij zij uitgebreid informatie krijgen over de algehele ontwikkeling van hun kind.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Kringspellen, peutergym, kruiptunnel en buiten spelen (fietsen, voetballen, speelhuisje).
 • Puzzelen, bouwen, rijgen en knutselen zoals verven, plakken, kleuren en knippen.
 • Tastspellen d.m.v. een voel-doos met verschillende materialen.
 • Het spelen met zand, water, klei en scheerschuim.
 • Voorlezen, zingen, muziek maken met muziekinstrumenten.
 • Proeven en maken van verschillende etenswaren.
Wilt u meer informatie over het pedagogisch beleidsplan, dan kunt u deze aanvragen bij de locatiemanager.

 

Kinderdagverblijf Het Elfenbos
Hanenburglaan 397
2565 GP Den Haag
T: 070 - 220 8148

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin 

 

 Contact